top of page

Publikujemy wiersze, prozę, teksty krytyczne, przekłady, rozmowy, ilustracje oraz wszelkie asymetryczne twory będące wynikiem pracy twórczej. 

Teksty najlepiej prześlij sformatowane tak: .doc, .pdf, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wersu, obustronnie wyjustowane, margines standardowy 2,5 cm wraz z krótkim biogramem.

Trwa nabór do #8 numeru PIRACI I DOBRA WSPÓLNE.


Na teksty czekamy do 09.06.2024 r.

Prace graficzne/ilustracje itd. prosimy o przesyłanie w rozsądnych formatach jak np. .png, .jpeg w rozdzielczości w granicach od nie za małej do nie za dużej wraz z krótkim biogramem.

 

Napisz do nas:

 

E-mail: zaklad.magazyn@gmail.com 

FB: facebook.com/zaklad.magazyn

bottom of page