top of page
animka_trzy3.gif
animka_trzy3.gif

„Wszystko, nawet myśl, nawet wynalazek, jest faktem zbiorowym, zrodzonym z przeszłości i teraźniejszości. Tysiące wynalazców, znanych lub nieznanych, z których niejeden umarł w nędzy, przygotowywali grunt dla wynalezienia każdej z tych maszyn, będących świadectwem geniuszu ludzkiego. Tysiące pisarzy, poetów, uczonych pracowało nad budową gmachu wiedzy, nad prostowaniem błędów, tworzeniem tej atmosfery myśli naukowej, bez której żaden z cudów naszego wieku nie mógłby się ujawnić. Ale czyż i te zastępy poetów, filozofów, uczonych, wynalazców nie korzystały z prac wieków ubiegłych? Czy przez całe swe życie nie byli żywieni i wspierani, zarówno fizycznie, jak i moralnie — przez rzesze rękodzielników i robotników wszelkich zawodów? Czy nie czerpali natchnienia i zapału ze swego środowiska?”

- Piotr Kropotkin, Zdobycie Chleba

Zakład powstał z misją redystrybucji kapitału symbolicznego zgromadzonego wokół poszczególnych środowisk artystycznych / poetyckich / naukowych. Magazyn koncentruje się na współpracy i podkreśleniu znaczenia dialogu środowiskowego. 

bottom of page