top of page

Michał Trusewicz - zestaw trzech wierszy


kamm, MidJourney, _field_of_humans_roland_topor_
dla Zidane'a


to, co usłyszałem, było nie do opisania –

stawiło opór językowi, było dziurą w mowie


moja ciągła tauromachia polega na tym

że zmęczony pełnym słońcem jupiterów

nie chcę pozostać tylko niemą siłą natury


w mitologii Kabylów Itherther – pierwszy bawół –

wynurzył się z ciemnego miejsca pod ziemią

do którego nigdy nie chciał powrócić
z Jaworskiego


w niesprzyjającej atmosferze

przeprowadzono restrukturyzację gigantycznej huty zimy


na krótkiej prelekcji pokazano

jak wygląda zawężony język z usuniętymi aktywami


w niektórych zakładach tekstylnych

pokazano miejsca, gdzie wypycha się ludzi


gdy otwierasz usta, świecą się puszyste kłaki

jak pęknięcia w siatce ogrodzeniowej

na której trudno utrzymać bilans łatwy do wyrażenia

w innej rzeczywistości Chlebnikow i Kruczonych

zastanawiają się nad językiem po'o-uli

kaua'i 'ō'ō


niereferencyjny charakter prowadzi do utraty znaczenia

a następnie całkowitego zaniku dźwięku


w gablotach muzeum historii naturalnej

świergot ciszy wabi kwilenie pustkiComments


bottom of page